Byxelkroken

Tillbaka

Byxelkrok - Västervik

Seglingsförsäkran lämnas in digitalt, senast 60 minuter efter båtens målgång.

Utebliven eller ofullständigt ifylld seglingsförsäkran medför bestraffning, utan förhandling, med 15 minuters tillägg på seglad tid.

Information:
På Infobrevet du erhöll på skepparmötet finns uppgifter för att komma åt seglingsförsäkran. Antingen använder du Inloggningsuppgifter eller kan du också använda QR-kod för att komma in direkt. Lycka till!


OBS!

Idag är det ingen tävlingsdag, varpå det inte går att skicka in någon seglingsförsäkran.