Byxelkroken

Helgen den 18-19 sept 2021


Inbjudan till en av ostkustens största kappseglingar för kölbåtar och flerskrovsbåtar med segling enl SRS-reglerna. Vill du veta mer om vad som gäller så har du seglingsföreskrifterna här! (ej publicerad)

Detta är en av de större kappseglingarna på ostkusten med deltagare från Uppsala i norr till Skåne i söder.

Byxelkroken genomförs även i år med så kallad jaktstart (omvänd SRS), där minsta båt får starta först.
Vid svaga vindar på söndagen kan gruppstart förekomma.

Anmälan kan ske till olika grupper som inkluderar shorthanded med respektive SRS-tal enligt aktuellt mätbrev.

Startlista med de individuella starttiderna kommer att anslås på denna sidan, under menyfliken "Tävling" - "Starttider". De kommer också att finnas en länk på anslagstavlan på denna hemsidan.

Fredag - Skepparmöte

Skepparmöte med registrering är fredag den 17 september kl. 19:00, på restaurang Smedjan i Gästhamnen (Västervik). Där får du nummerlapp, startordning, seglingsförsäkran och övrig information. 

OBS! På grund av Covid-19 får endast en (1) besättningsmedlem per båt närvara under skepparmötet!

Lördag - Segling mot Byxelkrok

Vi kommer att ha en startlinje som avläses från land - Skansholmen.

Något norr om Byxelkrok kommer vi ha en mållinje som avläses från land.

Efter en trevlig segling till Byxelkrok blir det prisutdelning. Våra sponsorer bidrar med fina priser. Vi bjuder på överraskningar i anslutning till prisutdelningen.

Söndag - Återsegling till Västervik.

Start kommer ske där gårdagens målgång var. Starten avläses från land.

Inga båtar skall behöva bryta på grund av dålig vind. Räcker inte vinden på lördagen, flyttar vi starten till söder om Idö sund. Vid dålig vind på söndagen kan starten förläggas till skärgården och/eller tidigarelägga målgången. Information om detta kommer skickas via SMS samt publiceras på hemsidans anslagstavla.

Restaurang Alissa i Byxelkrok informerar:

Aftersail med karatesegling. Mellan kl. 15-18 blir det aftersail med traditionell karatesegling. Alla är välkomna till Restaurang Alissa (byggnaden nedanför macken, ca 50 meter från hamnen). Dryck och lättare mat kommer erbjudas till reducerade priser.

Seglarmiddag - förbokas på telefon: 0762 - 42 22 45 alt. mail: ginoerko@hotmail.com

Kl. 19 blir det gemensam seglarmiddag på restaurang Alissa Meny: Fish and chips eller kycklingspätt för endast 129kr.

OBS! Restaurangen är Covid-19 anpassad. Förbokning måste göras!

Västerviks gästhamn, informerar:
Avgifter för tävlingsdeltagande är följande, 120: -/dygn och båt.
I avgiften ingår tillgång till serviceanläggningen.
Båtar som lämnas veckan före och efter Byxelkroken betalar 60:-/dygn.

I år lägger gästande båtar till mot Slottsholmen! Toaletter vid gamla delen är stängd

OBS! Alla båtar är anmälningspliktiga till receptionen vid ankomst. Båtar som ej anmäler förtöjning debiteras full gästhamnsavgift.

Regler
Kappseglingsreglerna (KSR), appendix S-standardseglingsföreskrifter och lokala seglingsföreskrifter samt SRS-reglerna.

Mätkontroll
Kontroll av deltagande båtar om överensstämmelse med mätbrev, klassregel och lämnade uppgifter kan göras. Giltigt SRS-mätbrev skall finnas för båt som ej överenstämmer med SRS-tabell. Observera att de nya SRS-reglerna föreskriver att SRS-mätbrev krävs om båten har genua i grundstandard, men anmäls med fock. Dock gäller som vanligt att man kan anmäla med eller utan spinnaker/gennaker minst 96 timmar före första start.

Tidsprogram
Fredag 17/9 kl 19:00 Skepparmöte och registrering i restaurang Smedjan i gästhamnen, Västervik.
Lördag 18/9 kl 08:00 Första start, Västervik.
Söndag 19/9 kl 09:00 Första start, Byxelkrok.

Bana
Vattnen mellan Västervik och Byxelkrok.
Banlängd 30 M + 30 M.

Resultatberäkning
Dag 1 redovisas för sig, dag 2 för sig samt totalresultat med sammanräknad beräknad tid för båda dagarna. Genomförs bara en delsegling, gäller den som totalresultat.

Priser
Lördag: Prisutdelning Byxelkrok. Fina sponsorpriser kommer att utdelas.
Söndag: Prisutdelning för hela seglingen snarast efter målgång.

Tid för prisutdelning kommer båda dagarna att aviseras via SMS. Plats för denna prisutdelning är hamnen i Byxelkrok på lördagen samt Restaurang Smedjan vid Västerviks gästhamn på söndagen.

Priser som ej avhämtas vid prisutdelningen, finns för avhämtning vid Royal Marine, Västervik fram till den 1 november 2021 (gäller nyttopriser), därefter anses de förverkade.

Säkerhetsföreskrifter
Minst 2 personer i varje båt.
Båt skall vara utrustad med godkända fungerande lanternor, som skall föras enligt gällande regler.
Fungerande strålkastare/ficklampa.
Två stycken säkerhetsselar.
Flytvästar till samtliga besättningsmän.
Två stycken handbloss.
Fast monterad pump och hink.
Skepparen ansvarar för att båten är lämpad och utrustad för seglingen.

Villkor för deltagande
Båten skall inneha giltigt SRS-mätbrev om den inte finns med i SRS-tabellen 2021.
Den person ombord som har ansvaret skall vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. (I Sverige Svenska Seglarförbundet).

Anmälningsavgift (DENNA KOMMER UPPDATERAS)
650:- insatt och tillhanda på Segelsällskapens BankGiro 5139-6802 senast Tisdagen den 14 september 2021. Efteranmälan 1000:- samt att du inte längre har möjlighet att välja tävlingstyp, du kommer få segla i "Standard".

På förekommen anledning skall vid sen inbetalning postens kvitto kunna uppvisas på skepparmötet.

Saknas detta måste efteranmälningsavgift betalas på skepparmötet för att få starta.

Du som önskar boende kan boka rum på Byxelkroks Gästhem telefon 0485-286 00.

Upplysningar
Thomas Ragnarsson  Tel: 070 - 216 20 75, E-post: SWE987_kiwi@hotmail.com

Kontakt under själva seglingsdagarna: Jakob Elmerfjord Tel: 070 - 222 62 60